วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระมหาโมคคัลลานะปราบพญานาค

พญานันโทปนันทะ เป็นพญานาค เจ้านครบาดาลในหลุ่มแม่น้ำแห่งหนึ่ง มีพลพรรคมาก เป็นหนึ่งในสัตว์ในตำนานอ้างอิงของพระพุทธศาสนาตนหนึ่ง
นันโทปนันทะ เป็นพญานาคมีทิฏฐิมานะ มีฤทธิ์มาก ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมพระสาวกเหาะไปในอากาศด้วยกำลังอภิญญาผ่านเศียรของนันโทปนันทะ ด้วยความโกรธพญานาคนี้จึงแสดงฤทธิ์ พระพุทธองค์จึงทรงมีพุทธบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะไปปราบ พระมหาโมคคัลลานะจึงแปลงเป็นพญานาคราช อันมีอัตภาพใหญ่โตกว่านันโทปนันทะถึงสองเท่า ทั้งสองได้แสดงฤทธิ์สู้กัน แต่นันโทปนันทะสู้ไม่ได้ในที่สุดจึงยอมแพ้ นันโทปนันทะทราบว่าพญานาคแปลงนี้ คือพระอรหันต์สาวกของพระบรมศาสดา จึงมีอานุภาพมากเกินที่ตนจะต้านทานได้
เมื่อนันโทปนันทะนาคราชสำนึกผิด พระเถระจึงคลายฤทธิ์เนรมิตกลายเป็นพระมหาโมคคัลลานะดังเดิม นันโทปนันทะได้แปลงกายเป็นมาณพหนุ่มยืนถวายอัญชลีด้วยความเคารพ พระโมคคัลคานะจึงนำพญานาคผู้คลายทิฐิไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า
ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงเทศนาธรรมโปรด ครั้งนั้น นันโทปนันทะบรรลุโสดาปัตติผล และตั้งอยู่ในธรรม งดการกระทำปาณาติบาต ล่วงซึ่งชีวิตของสัตว์อื่นขอบคุณข้อมูล จากวิกิพีเดีย/30ก.ค.2554
ขอบคุณ
อ้างอิง  หนังสือ ลูกผู้ชายต้องบวช ผู้แต่ง ญาณวชิระ
ภาพและข้อมูลจากhttp://www.oknation.net/blog/NVC/2011/01/23/entry-1


.


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

น้ำขุ่นกลับใส

เมื่อครั้งพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดอาการอาพาธ
และมีอาการกระหายน้ำเนื่องจากการอาพาธได้โปรดให้พระอานนท์
ไปนำน้ำในลำธารที่ทรงเสด็จผ่านแต่พระอานนท์ได้กราบบังคมทูลว่า
น้ำนั้นขุ่นเน่องจากมีกองคาราวานเกรียนพ่อค้าได้ผ่านไปไม่นานนี้
แต่ด้วยอาการอาพาธมากพระอานนท์ไม่อาจทัดทานไว้ได้
จึงได้ดำเนินการนำน้ำให้พระองค์ตามรับส่ง
น่าอัศจรรย์ยิ่งนักน้ำที่ขุ่นมากนั้นกลับใสสะอาด
พระผู้มีพระภาคเจ้ามีดำรัสกับพระอานนท์ว่า
นี่เป็นเพราะวิบากกรรมของพระองค์เองในอดีตสมัยเป็นผู้เลี้ยง
โคกระบือนำสัตว์ไปดื่มน้ำที่ไม่สอาดนั่นเอง

...