วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

น้ำขุ่นกลับใส

เมื่อครั้งพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดอาการอาพาธ
และมีอาการกระหายน้ำเนื่องจากการอาพาธได้โปรดให้พระอานนท์
ไปนำน้ำในลำธารที่ทรงเสด็จผ่านแต่พระอานนท์ได้กราบบังคมทูลว่า
น้ำนั้นขุ่นเน่องจากมีกองคาราวานเกรียนพ่อค้าได้ผ่านไปไม่นานนี้
แต่ด้วยอาการอาพาธมากพระอานนท์ไม่อาจทัดทานไว้ได้
จึงได้ดำเนินการนำน้ำให้พระองค์ตามรับส่ง
น่าอัศจรรย์ยิ่งนักน้ำที่ขุ่นมากนั้นกลับใสสะอาด
พระผู้มีพระภาคเจ้ามีดำรัสกับพระอานนท์ว่า
นี่เป็นเพราะวิบากกรรมของพระองค์เองในอดีตสมัยเป็นผู้เลี้ยง
โคกระบือนำสัตว์ไปดื่มน้ำที่ไม่สอาดนั่นเอง

...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น