วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นวกถา : หมื่นโลกธาตุและอนันตจักรวาล

นวกถา : หมื่นโลกธาตุและอนันตจักรวาล
  
จากนวโกวาท/ธรรมวิภาค  (ข้อมูลเพิ่มคลิ๊ก)
นวกะ คือ หมวด ๙


มละ คือ มลทิน ๙ อย่าง
โกรธ ๑
ลบหลู่บุญคุณท่าน ๑
ริษยา ๑
ตระหนี่ ๑
มายา ๑
มักอวด ๑
พูดปด ๑
มีความปรารถนาลามก ๑
เห็นผิด ๑.
อภิ. วิภงฺค. ๓๕/๕๒๖.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น