วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

เทวทูตทั้ง 4 เป็นทางมาสู่ดวงตาเห็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น