วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

พระพุทธานุภาพแห่งน้ำพระพุทธมนต์



เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองไพศาลี มีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก กษัตริย์ลิจฉวี เจ้าผู้ครองเมืองจึงได้กราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งให้พระอานนท์ เจริญรัตนสูตร (รัตนปริตร) และประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบพระนคร ทำให้ภัยต่าง เช่นโรคร้ายหายสิ้นไปจากพระนครด้วยพระพุทธานุภาพ เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ เช่นเดียวกับปางห้ามสมุทรและปางห้ามพยาธิ



ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพิเดีย เรื่องพระพุทธรูปปางห้ามพระยาธิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4

ขอบคุณผู้จัดทำ

http://www.youtube.com/watch?v=Ne-JqQgJACU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น